Sabtu, 3 Disember 2011

Mengatasi Masalah Imbuhan

RAHSIA 2 : MENGATASI MASALAH IMBUHAN

s – ny = sony k – ng = kong t – n = ton p – m = pom

(salah ejaan)

sapu ---- mensapu

korek ----mengkorek

tari ------- mentari

pukul ---- mempukul

1. Perkataan yang bermula dengan huruf ‘s’. sony

Bil

Perkataan

Perkataan Berimbuhan

1.

siram

2.

sapu

3.

solek

4.

susun

5.

siar

6.

siang

7.

sirat

8.

sorok

9.

siasat

10.

sembunyi

11.

sayangi

12.

sukai

13.

sepak

14.

sokong

15.

susur

2. Perkataan yang bermula dengan huruf ‘k’ kong.

Bil

Perkataan

Perkataan Berimbuhan

1.

kirim

2.

kawal

3.

korek

4.

kaut

5.

kembang

6.

kotorkan

7.

kena

8.

kupas

9.

kopek

10.

ketuk

11.

kecam

12.

kuruskan

13.

kurangkan

14.

kasihi

15.

kutip

3. Perkataan yang bermula dengan huruf ‘t’ ton

Bil

Perkataan

Perkataan Berimbuhan

1.

tarik

2.

tolak

3.

tikam

4.

tonton

5.

tapis

6.

terkam

7.

tenun

8.

tendang

9.

tudung

10.

tepuk

11.

tengok

12.

tembak

13.

terbit

14.

tukar

15.

tegah

4. Perkataan yang bermula dengan huruf ‘p’ pom

Bil

Perkataan

Perkataan Berimbuhan

1.

panggil

2.

pijak

3.

pungut

4.

paku

5.

pusing

6.

panjat

7.

pohon

8.

putar

9.

pasang

10.

pukul

11.

pikul

12.

pisah

13.

pulangkan

14.

potong

15.

pulas

Kekecualian = kata pinjaman.contoh; menternak,memproses,mempraktikkan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan