Khamis, 8 Disember 2011

Bahasa Melayu Pemahaman

BAHASA MELAYU

KERTAS 1 (PEMAHAMAN)

FORMAT KERTAS

1. Kertas ini terbahagi kepada dua bahagian:
a) kemahiran bahasa
b) kemahiran membaca dan memahami

2. Jenis soalan : Aneka pilihan – 3 pilihan jawapan (A,B,C)
atau 4 pilihan jawapan (A,B,C,D)

3. Bilangan soalan – 40 soalan
30 soalan tatabahasa ( 30 soalan pertama)
10 soalan pemahaman (10 soalan kedua)
(2 petikan / jadual/iklan / dll) – 5 soalan setiap petikan


FORMAT SOALAN KEMAHIRAN BAHASA

1. Soalan- soalan yang dinilai dalam kemahiran bahasa :
a) aspek kata (morfologi)
b) aspek ayat ( sintaksis)
c) sistem ejaan
d) kosa kata
e) peribahasa

2. Bahagian Morfologi
a) Mengisi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
- penggunaan kata kerja atau kata adjektif, simpulan bahasa, kata ganda,
imbuhan, penjodoh bilangan/kata bilangan, penanda wacana,
kata hubung,kata sedi nama.
b) Mencari maksud perkataan berlawan dan seerti.

3.Bahagian Sintaksis
c) Penggunaan ayat tanya(diberi jawapan / peryataan)
d) Penggunaan jawapan (diberi ayat Tanya)
e) Memilih ayat sama maksud
f) Memilih ayat betul
g) Penggunaan perkataan yang betul
h) Kata banyak makna
i) Memilih peribahasa yang betul


PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

1. Dua petikan pemahaman pelbagai jenis dikemukan
2. Setiap petikan diikuti 5 soalan pemahaman.
3. Soalan-soalan yang biasanya dikemukakan:
a) pemahaman tentang fakta, isi-isi penting, urutan peristiwa dan merumus tajuk.
b) Maksud perkataan atau rangkaikata
c) Maksud peribahasa atau simpulan bahasa
d) Soalan-soalan yang ada kaitan dengan Matematik dan sains
e) Aspek nilai yang terdapat dalam petikan

4. Soalan-soalan yang dikemukakan mempunyai pelbagai aras:
a) aras pengetahuan
b) aras pemahaman
c) aras analisis
d) aras kritis

STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN

1. Membaca petikan dengan teliti – ayat demi ayat / perenggan demi perenggan
2. Bacaan dengan pantas untuk:
a) memahami petikan
b) mencari maklumat dan isi-isi penting
c) memahami jadual/ rajah dsb.
d) Mencari nilai, sikap,watak,dalam petikan.
e) Kenal pasti watak dan jalan cerita.

2. Baca dan fahami kehendak soalan.
3. Pastikan tidak terperangkap dengan teknik penyoalan – kata kecuali,tidak benar dan bukan.
4. Garisi kata kunci soalan dan jawapannya.
5. Teliti jawapan pilihan yang lain – agar jawapan yang dipilih benar-benar menepati jawapan.
6. Potong jawapan yang tidak tepat.
7. Jangan menjawab bersandarkan pemahaman sendiri – rujuk teks
8. Soalan berbentuk tersirat dan pendapat perlu mencari jawapan yang paling tepat dan logik.
9. Pahamkan petikan secara keseluruhan untuk menjawab soalan tema atau tajuk dan isi –isi penting.
10. Perlu bijak menguruskan masa untuk menjawab dua petikan pemahaman – 10 soalan
11. Jawab soalan yang mudah dahulu.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan